Fjärrlån

Som student eller personal på VBU har du förmånen att fjärrlåna böcker helt gratis. Böcker som inte finns på något av biblioteken i Ludvika kommun, kan fjärrlånas från något annat bibliotek. Du måste vara registrerad som låntagare hos oss för att göra fjärrlån. 

Vid fjärrlån bestäms lånevillkoren och lånetiden av det bibliotek som boken lånas ifrån. För att göra omlån måste du kontakta expeditionen på VBU:s bibliotek. Om det inte går att förlänga lånet får du besked om detta på V-klass, via mejl eller sms. Nytt återlämningsdatum uppdateras på ditt låntagarkonto så fort omlånet är beviljat. 

Tänk på att vara ute i god tid då det tar c:a en vecka att få en fjärrlånad bok.