Lånekort

Vid läsårsstart får alla nya gymnasieelever på Högbergsskolan ett varsitt lånekort. Lånekortet är personligt och är en värdehandling. Eleven har ansvar för lånekortet under hela sin skoltid på Högbergsskolan.

Regler och ansvar

  • Du är personligen ansvarig för alla lån på ditt lånekort

  • Låna inte böcker åt någon annan på ditt lånekort! Alla böcker som är registrerade på ditt kort är du själv ansvarig för

  • Undvik att blanda ihop böcker med andra genom att skriva ditt namn i böckerna du lånar. Skriv namnet i böckerna direkt vid lånetillfället

  • Förvara ditt lånekort på ett ställe där du alltid har kortet tillgängligt när du är i skolan

  • Anmäl alltid förlust av lånekort, så att kortet kan spärras. Från och med den 5/10 2021  kostar det 20 kr att ersätta ett borttappat lånekort. Kontakta bibliotekarien

  • Vid utlån och återlämningar ska du använda dig av självbetjäningsmaskinen. Vid utlån krävs ditt lånekort. Vid återlämning efterfrågas inte lånekortet

  • När du lämnar tillbaka böcker är det viktigt att göra det via självbetjäningsmaskinen. Vid behov av hjälp - kontakta bibliotekarien. Kom ihåg att du ansvarar själv för att böckerna återlämnas på rätt sätt

Lånetider

  • Kursböcker lånas ut per termin eller läsår 

  • Biblioteksböcker lånas ut i 4 veckor 

Omlån

Biblioteksböcker som inte är reserverade kan lånas om - vid besök på biblioteket, per telefon eller via Internet om du ha PIN-kod. Kontakta biblioteket för att få en PIN-kod.

Avgift för borttappad eller förstörd bok

Ersättningspris: 250 kronor/bok 

Swisha till: 1233138690

Skriv kursbok eller biblioteksbok i meddelanderutan 

Kursbok = böcker du har haft i din undervisning

Biblioteksbok = övriga böcker. T.ex. skönlitteratur