Låneregler

  • Varje ungdomselev, komvuxelev, distanselev och personal på VBU har rätt till ett kostnadsfritt lånekort och ansvarar för detta under skol- / anställningstiden.

  • De böcker som finns framme i biblioteket kan lånas av alla med lånekort. Läromedel utlånas endast till ungdomselever och personal. Komvuxelever har möjlighet att kostnadsfritt låna läromedel via fjärrlån. Tänk på att beställa fjärrlån i god tid då det tar c:a en vecka för materialet att levereras! 

  • Vid utlåningstillfället ska låntagaren ha sitt lånekort med sig och använda självbetjäningsmaskinen för lån och återlämning. Fjärrlån utlånas och återlämnas på bibliotekets expedition.

  • Låna inte böcker åt någon annan på ditt lånekort! Alla böcker som är registrerade på ditt konto är du själv ansvarig för. Skriv ditt namn med blyerts i lånade böcker så att du vet vilken bok det är som du har lånat. 

  • Biblioteket skickar vid för sent återlämnade och ej omlånade böcker ut en påminnelse via V-klass eller SMS. Om materialet ändå inte återlämnas faktureras låntagaren på 200 kr per bok. 

  • Kom ihåg att spärra ditt lånekort på biblioteket om du tappar bort det. Ett nytt lånekort kan köpas för 20 kr. 

  • Läroböcker lånas ut per termin. Kom ihåg att återlämna eller låna om böckerna vid terminsslut. Övrigt material så som böcker och ljudböcker, har en lånetid på fyra veckor med möjlighet till omlån, om inte materialet är reserverat.