På engelska

  1. It

    Av: King, Stephen
  2. Jaws

    Av: Benchley, Peter